Barnehagehverdagen

IMG_3272Hvordan har ungene våre det i barnehagen egentlig? Hvorfor er lek så viktig? Og hvor sterkt kan vennskap mellom de minste barna bli?

Førsteamanuensis Anne Greve har lang fartstid fra barnehage, og har forsket på disse spørsmålene. Kjersti og Stig representerer her alle småbarnsforeldre der ute, og får mye nyttig kunnskap og gode råd!

Arbeidslivssjokk?

IMG_0097Det er gått noen måneder siden tusenvis av studenter gikk fra studier til arbeidsliv. Og plutselig er det vår igjen, og nye kandidater skal søke jobb. Hvordan oppleves overgangen? Og hva er egentlig en alumn? Vi snakker med professor Jens-Christian Smeby og alumnikoordinator Jeff Lugowe.

Hvorfor har vi fått en flyktningkrise?

Marie Louise Seeberg

Marie Louise Seeberg

Har asylsystemet brutt sammen? Bør vi hjelpe flyktninger i nærområdene eller i Europa? Og hva kan gjøres for å sikre at folk som flykter fra nød, krig og overgrep blir tatt imot på en menneskelig og ryddig måte?

– Hvis ikke europeiske og norske politiske leder tar et ansvar for å løse denne krisen, ser jeg for meg et Europa hvor man ikke lenger ser på dette som en krise, men som normalt at det vandrer folk rundt uten noe å spise, et sted å bo eller noe å leve av, sier NOVA-forsker Marie Louise Seeberg ved HiOA.

Må vi ha lekser?

Alle har et forhold til lekser. Og alle mener noe om lekser. I dagens episode spør vi om vi trenger lekser for å lære.

child-700739_1920

Vi har vært på Oppsal skole og snakket med Hanna Moflag Løchting og Oda Wahl Evensen som er lærere på 5. trinn om hvordan de bruker lekser. IMG_16801I tillegg har vi snakket med Mette Birgitte Helleve som er stipendiat på Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning om hva forskningen sier om lekser.

Tenk på jobb fra studiestart

413543_10150430869372267_1651485555_o Å skrive jobbsøknad er som å skrive kjærlighetsbrev, sier karriereveileder Trine Juhl Sørensen.

I dagens episode snakker vi om hvordan du planlegger fremtidig jobbsøking. Trine kommer med gode råd til både studenter og andre som ser etter ny jobb.

– Engasjer deg i en studentforening og bygg nettverk allerede fra første studieår forteller Trine. Jobbsøking krever trening!

For OsloMet-studenter

HiOA karriere tilbyr studenter karriereveildning, kontakt med arbeidslivet og en mengde relevante kurs.

Les mer her: https://student.oslomet.no/karriereveiledning

Hva gjør barnevernet?

IMG_0158Er barnevernet for dårlige til å fortelle hva de jobber med? I dag snakker vi med førstelektor ved barnevernutdanningen, Jan Storø, og HiOA-alumn Ane Gjerde som er seniorrådgiver hos Barneombudet. Her er har du sjansen til å lære mer om barnevernets styrker og utfordringer, og hva som er typiske barnevernstiltak.

Det usynlige universet

Verdensrommets-moerke-hemmeligheter_imagelarge– Bak det mektige, synlige universet skjuler det seg noe annet og mye større, forteller Jostein Riiser Kristiansen oss i denne podcastepisoden. Jostein forklarer oss hva som er synlig og hva som er usynlig, og hvordan han forsker på dette.

Jostein er førsteamanuensis på Institutt for informasjonsteknologi ved HiOA, gir 23. september ut boka «Det usynlige universet. Verdensrommets mørke hemmeligheter.», en populærvitenskapelig bok om universet.