Hva er forskjellen mellom institusjon og fosterhjem?

Hvor skal vi plassere barn og unge som ikke lenger kan bo hjemme med familien sin? I denne episoden forklarer dosent Jan Storø forskjellen mellom barnevernsinstitusjon og fosterhjem. Over flere år har fosterhjem vært primærtilbudet, mens institusjoner er bygget ned. Dette bekymrer Jan Storø. Det er ikke alle barn som passer hos en fosterfamilie.

Les mer:

Eit år med Trump, eit år med mediaendringar

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes

For eit år sidan klødde vi oss i hovudet og lurte på korleis verden ville fungere med Donald Trump som president. Etter eit år og 2000 Trump-løgner klør vi fortsatt.

Kva har skjedd?

Korleis har Trump påverka media og sosiale medier og har politisk kommunikasjon endra seg?

I denne episoden har vi besøk av mediaforskar og førsteamanuensis Bente Kalsnes som forklarar mediaendringane det siste året.

Urban aging in Oslo

Since 2016, for the first time in human history, the world’s older persons population (65+) is larger then the childrens population (0-5). This important demographic trend is accompanied by another unprecedented fact: Since 2007 more people are living in cities then in rural areas. How does this affect us?

Gustavo Toshiaki Lopes Sugahara

Gustavo Toshiaki Lopes Sugahara

In this podcast episode, we have a talk with PhD Candidate Gustavo Sugahara about population aging and It’s implications to a city like Oslo. Gustavo´s main research interest is the relations between population aging and economics.

Les mer

Barna trenger at lærere og helsepersonell samarbeider bedre

Hvordan kan lærere, helsepersonell og sosialarbeidere samarbeide bedre for barna de skal støtte og hjelpe?

Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen

Professor Liv Mette Gulbrandsen har lenge forsket på barn og deres hverdagsliv.

I denne episoden snakker hun om hvor viktig det er at lærere, helsesøstre, barnevernspedagoger og en rekke andre yrkesgrupper som jobber med barn, samarbeider bedre enn de gjør i dag. Det er også en klar melding fra barna selv.

På Høgskolen i Oslo og Akershus er Liv Mette leder for et prosjekt som skal forberede fremtidens yrkesutøvere på samarbeidet mellom etater og profesjoner.

I denne episoden forteller Liv Mette om dagens situasjon og hvordan studenten skal lære om dette viktige samarbeidet i studietiden sin.

Du kan lese mer om INTERACT-prosjektet her: https://interact.hioa.no/

Myter og masterplot i Bouchikhi-saken

Trond Løkke

Trond Løkke

21. juli 1973 ble en mann, Ahmed Bouchikhi, skutt ned og drept på åpen gate i Lillehammer. Norsk politi arresterte til sammen seks personer som viste seg å være israelske agenter. Saken skapte stor interesse internasjonalt og ikke minst i pressen.

Les mer

Historier om engang da livet endret seg

Kjersti Blehr Lånkan

Kjersti Blehr Lånkan

Journalist Kjersti Blehr Lånkan er nettopp ferdig med masteroppgaven sin der hun har samlet sterke, betydningsfulle historier fra flyktninger og innvandrere. Historiene handler alle om engang da livet endret seg. Historier om krig, flukt, møter og andre vendepunkt i livet.

Les mer

Hva er falske nyheter?

Silje Rønning Kampesæter

Silje Rønning Kampesæter

Silje Rønning Kampesæter er tidligere HiOA-student og jobber nå som journalist i NRK. Hun har jobbet med #virkelighetskrigen der NRK har sett på flere side ved dagens mediesituasjon.

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes er førsteamanuensis og ekspert på sosiale medier. Hun underviser og forsker på digital journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I denne episoden snakker Silje og Bente om falske nyheter, hvordan de oppstår, hvordan de spres og hva vi kan gjøre for å stoppe dem.

100 000 klimajobber

Foto: Mimsy Møller, Samfoto / Scanpix

Når du hører ordet «klimajobb» vil du kanskje tenke i retning fornybar energi. Mange av de arbeidsplassene vi må opprette vil være klimajobber innen fornybar energi. Likevel vil det være mange helt sentrale klimajobber som kanskje ikke er like åpenbare. Det å bygge jernbane og å kjøre flere bussavganger er også klimajobber.

I denne episoden forteller mediaviter Andreas Ytterstad om engasjementet sitt for klima, medias rolle og hans arbeid med Broen til framtiden.

Hva skjer når twitterhappy Trump blir president?

Donald Trump har sjokkert og overrasket en hel verden – ikke minst med sin politiske språkbruk. Han provoserer, lyger og bryter alle regler og normer for hva som er forventet oppførsel for en kommende amerikansk president. Helt sentralt står Twitter. «Min megafon,» som han selv sier.

Les mer