Du må skrive

Jan Storø

Jan Storø

Skriving er et fantastisk verktøy for å lære. Når du skriver, trener du på å reflektere over det du lærer. I denne episoden sier Jan Storø det enkelt: Du MÅ skrive! Og så kommer han med mange gode råd for å komme i gang og ikke minst skrive godt.

Jan Storø har nettopp kommet ut med en fagbok om å skrive. Boka er i utgangspunktet en skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid, men de fleste skriverådene er nyttige for de fleste av oss.

Les mer:

Hva er en børs?

Amerikanske NASDAQ, en av verdens største børser, vil kjøpe Oslo Børs.

Men, er det mulig? Hvem eier egentlig Oslo Børs? Og hvorfor trenger vi egentlig børsen?

Danielle Zhang

Danielle Zhang

Danielle Zhang er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved OsloMet og forklarer oss i denne episoden om hvordan børsen virker, hva børsen bidrar med og hvordan den kan bli kjøpt opp og fusjonert med andre børser.

What is a stock exchange?

NASDAQ might buy Oslo Stock Ecxhange, but is it possible? Who ownes Oslo Stock Exchange? And what happens at a stock exchange?

Danielle Zhang is Associate Professor of Finance at Oslo Business School and explains it all in this podcast episode.

Read more:

Podkast om podkast

I dagens episode snakkar vi om podkast med radio- og podkast-ekspert Tine Eide. Tine underviser i radio på journalistikkudanninga til OsloMet og har tidligare vunne prisen «Årets radiotalent» under Prix Radio. I tillegg til å undervise på OsloMet lagar Tine nisjepodkast for barn og radioinnslag på NRK P2.

Meir om Tine sine prosjekt:

Konsekvensene av forbrukslån

Mimi Tronrud Svele, Oda Skrøvseth Tranulis, Selma Golic og David Møller tar en bachelorgrad i sosialt arbeid og har i høst fått være med på et forskningsprosjekt om forbrukslån. I Norge har 16 % av befolkningen problemer med å klare en uforutsett utgift på 10 000 kroner (Levekårsundersøkelsen 2018). Enkle løsninger som dyre forbrukslån, sms-lån og lite gjennomtenkt pengebruk fører til at forbruksgjelden i Norge øker, men er dette et problem? Og hvorfor er det så vanskelig å snakke om personligøkonomi?

Hva var det du egentlig mente med det du sa?

Jannicke Heyerdahl-Larsen og Bjørn Gunaketu Kjønnstad underviser i empatisk og oppmerksom kommunikasjon på OsloMet. Intensjonen er å bidra til at kommunikasjonen skaper god kontakt mellom mennesker heller enn å bli et stengsel. Det er viktig både i arbeids- og privatlivet. Alt kan sies når det sies på en god måte. Men hvordan få dette til?

Det handler om å være trygg på seg selv, være til stede og lytte til den andre. Det fine er at alt dette kan læres.

Empatisk og oppmerksom kommunikasjon, 10 studiepoeng, 1 semester, samlingsbasert, deltid.

Introduksjon til Empatisk kommunikasjon.

Midterm election talks – what now?

We have invited Professor Erika Gubrium, President Curt Rice and guest researcher Howard Karger to talk about the US midterm elections.

The glass ceiling didn´t break in 2016, but this year we see more women voted into the House. How important is this?

And what about all the people who have been shamed? It takes time to mobilize people who have been shamed, Erika points out looking ahead to the 2020-election and how the Democrats can win.

Looking ahead our guests think Trump has a pretty good chance in 2020. What do you think?

Hvordan snakke om seksualiserte overgrep i krig?

Årets fredspris gikk til den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad for deres kamp mot krigsforbrytelser. Kunngjøringen har gitt oss innblikk i grusomme historier om overgrep i områder med konflikter.

Hvordan skal vi snakke med barna våre om dette? Hva får barna med seg og hvordan kan de forstå seksuelle overgrep?

I denne episoden snakker vi med Ragnhild Dybdahl som har forsket på kvinnelige krigsofre i Bosnia og Kari Sjøhelle Jevne som vet mye om hvordan man snakker med barn om vanskelige temaer.

Les mer:

Professor Soilikki Vettenranta, Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, har skrevet boka: Krig og katastrofer i media – De unges møte med brutale nyheter. Hun gir tips og råd om samtaler her: https://forskning.no/partner-barn-og-ungdom-media/snakk-med-barna-om-krig-og-katastrofer/362842

Redd Barna; Se, hør og tro barna: https://www.reddbarna.no/jegerher/kampanjenyheter/se-hoer-og-tro-barna

Råd for å snakke med barn om skremmende nyheter:

Her er generelt om å snakke med barn om følelser: https://www.youtube.com/watch?v=2ZoujEkNc5c

Relevant artikkel: Schultz, J. H., Langballe, Å., & Raundalen, M. (2014). Explaining the unexplainable: designing a national strategy on classroom communication concerning the 22 July terror attack in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 5(22758).

O-fagstime: Når folket lager statsbudsjettet

Oppgave: La oss si at klassekassen har 5 000 kroner som kan brukes helt fritt. Hvordan vil du sørge for at alle elevene får være med på å bestemme hva pengene skal brukes til?

Omtrent den øvelsen har delstaten Rio do Sul i Brasil drevet med siden 90-tallet. Sveinung Legard har vært der, studert hvordan direkte, deltakende demokrati fungerer når det gjøres i stor skala – og skrevet en doktoravhandling om det.

Les mer

Hvordan prioriterer legevakten pasienter på venterommet?

Lars E. F. Johannessen

Hvorfor må noen sitte og vente med brukket finger på legevakten, mens andre uten synlige skader kommer rett inn?

Lars E. F. Johannessen har forsket på hvordan sykepleiere bruker prioriteringssystemet Manchester Triage System i møte med pasienter på legevakten. Han har sett spesielt på hvordan sykepleiere bruker systemet sammen med eget skjønn.

Les mer:

Johannessen, L.E.F. (2017). Beyond guidelines: Discretionary practice in face-to-face triage nursing. Sociology of Health & Illness 39(7): 1180-1194. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9566.12578

Johannessen, L.E.F. (2018). Workplace assimilation and professional jurisdiction: How nurses learn to blur the nursing-medical boundary. Social Science & Medicine 201: 51-58. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300522

Johannessen, L.E.F. (2018). Narratives and gatekeeping: Making sense of triage nurses’ practice. Sociology of Health & Illness. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9566.12732